ทำไมคุณแม่ถึงต้องเลือกนมโฟร์โมสต์ นมโคแท้ 100%

1. ผลิตจากน้ำนมโคแท้ 100% คุณภาพดี:

การเลือกนมโค ไม่ใช่แค่การเลือกว่าเป็นแค่นมโคแท้ 100% เท่านี้ก็พอ แต่ควรดูคุณภาพน้ำนมดิบด้วย ถึงแม้ว่านมโฟร์โมสต์เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้ฟรีสแลนด์คัมพิน่า แต่เราก็เป็นบริษัทที่รับซื้อน้ำนมโคแท้จากเกษตรกรไทยเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์มากที่สุด ถึงปีละไม่น้อยกว่า 137 ล้านลิตร  บริษัทรับน้ำนมดิบคุณภาพ โดยพัฒนาผ่านโครงการ  DDP (Dairy development program) ซึ่งเป็นโครงการที่เชิญเกษตรกรโคนมมืออาชีพจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการทำฟาร์มโคนม มาช่วยถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆสู่เกษตรกรโคนมชาวไทย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำนมโคแท้ 100% ของไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับระดับสากล  โดยใช้หลักการ 7Diamonds ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีเกษตรกรโคนมชาวไทยได้รับการอบรมไปกว่า 7,000  ซึ่งผลการอบรมก็ดีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามตารางด้านล่าง  

2. ผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตคุณภาพสูง เน้นการเก็บคุณค่าสารอาหารไม่ให้สูญหายไประหว่างการผลิต

ขั้นตอนการผลิตน้ำนมโคแท้ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณค่าในน้ำนมดิบไม่สูญสลายไปหรือให้คงอยู่ให้มากที่สุด  โฟร์โมสต์ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สามารถคงคุณค่าสารอาหารธรรมชาติจากน้ำนมโคแท้ 100% ไว้ได้มากที่สุด พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้และตรวจสอบขั้นตอนการผลิตอย่างเข้มงวด มีขั้นตอนการผลิตกว่า 200 ขั้นตอน  พร้อมทั้งยังได้มาตรฐาน FSSC22000, ISO2200, HACCP และ Codex.   จึงทำให้มั่นใจได้ว่านมทุกกล่องของโฟร์โมสต์มีคุณค่าสารอาหารนมโคแท้ 100% กักเก็บเต็มกล่อง

3. มาตรฐาน Golden standard

บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า เป็นกลุ่มบริษัทที่ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมจำหน่ายทั่วโลกมากว่า 145 ปี เพื่อเป็นการให้มั่นใจได้ว่าทุกประเทศในกลุ่มบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีทีสุดให้กับผู้บริโภค บริษัทใช้ระบบควบคุมที่เรียกว่า Foqus system ซึ่งเป็นระบบที่บริษัทในเครือของฟรีสแลนด์คัมพิน่าใช้ในการควบคุมมาตรฐานการผลิต ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเหมือนกันทั่วโลก โดยมีการจัดแบ่งกลุ่มการควบคุมคุณภาพนี้เป็น Grade A, Grade B, Grade C  และเฉพาะคนที่ได้เกรด Grade A เท่านั้นจึงได้เรียกว่า Gold standard ซึ่งมาตรฐานนี้ทางโฟร์โมสต์ประเทศไทยก็ได้รับ เช่นเดียวกับบริษัทในเครือเช่นกลุ่มประเทศประเทศ เนเธอร์แลนด์, เยอรมัน และออสเตรเลีย

นมโฟร์โมสต์นมโคแท้ 100%

เก็บคุณค่าสารอาหารนมโคแท้ 100% ครบทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐาน Gold standard