logo_protein_plus
pack_protein_plus_mobile
คุณภาพโปรตีน

เรื่องสำคัญของร่างกายที่ไม่ควรมองข้าม

เราทราบกันอยู่แล้วว่าโปรตีนเป็นสารอาหารจำเป็นต่อ ร่างกายและขาดไม่ได้ เพราะต้องใช้ในกระบวนการเสริมสร้าง เซลล์ในการเจริญเติบโต แต่มีน้อยคนจะรู้ว่าโปรตีนเป็นองค์ประกอบ สำคัญในทุกส่วนของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ เลือด ฮอร์โมน เซลล์ ร่างกาย รวมถึงเซลล์สมอง ฯลฯ จึงต้องมั่นใจว่าในแต่ละวันเราได้รับโปรตีนเพียงพอ แต่ที่สำคัญมากยิ่งกว่าคือคุณภาพโปรตีน ซึ่งคนทั่วไปไม่ได้ให้ความสำคัญ และไม่ทราบว่าแหล่งโปรตีนต่างๆ มีคุณภาพไม่เท่ากัน ซึ่งโปรตีนจากนมวัวเป็นโปรตีนธรรมชาติ ที่มีคุณภาพมากที่สุด เพราะมีปริมาณกรดอะมิโนจำเป็นสูงและ ถูกดูดซึมได้ดีที่สุด นมวัวมีโปรตีนเวย์กับโปรตีนเคซีนเป็นส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดเดียวกับที่มีอยู่ในนมแม่ด้วย เรามารู้จัก โปรตีนเวย์ และเคซีน ให้มากขึ้นกันดีกว่า
เวย์และเคซีน คืออะไร?
icon_whey
เวย์ เป็นโปรตีนที่มีการย่อยและถูกดูดซึมเร็ว ช่วยให้กรดอะมิโนในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผลทำให้การสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อสูงขึ้น ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และสร้างการเจริญเติบโต ของกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แต่เนื่องจากเวย์เป็นโปรตีนที่ถูกย่อยและดูดซึมเร็ว ทำให้การสังเคราะห์โปรตีนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปรตีนเวย์จึงอยู่ในร่างกายได้ไม่นาน ทำให้ต้องได้รับ โปรตีนอีกประเภทควบคู่กันไปด้วย
icon_kaizen
เคซีน เป็นโปรตีนที่อยู่ในนมวัวมากที่สุด สูงถึง 80% เนื่องจากเคซีนจะถูกร่างกายนำไปใช้อย่างช้าๆ ทำให้ระดับของกรดอะมิโนในเลือดเพิ่มขึ้นช้ากว่า แต่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้ลดอัตราการสลายโปรตีนของร่างกายได้ในระยะยาว

โปรตีนทั้ง 2 ประเภทจะทำงานเสริมกัน ดังนั้นเพื่อให้ร่างกายมีการเจริญเติบโต และเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงได้เต็มที่ที่สุด ควรดื่มนมที่มีทั้งเวย์และเคซีนเป็นส่วนประกอบอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นที่ร่างกายอยู่ในช่วงเจริญเติบโต ควรดื่มในช่วงเช้าควบคู่กับอาหารมื้อเช้า และดื่มหลังเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมออกแรงเพื่อช่วยในการฟื้นตัวของร่างกายอย่างรวดเร็ว