ลุ้นฟรี! เที่ยวสิงคโปร์ยกครอบครัว ยิ่งซื้อมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก เฉพาะที่ท็อปส์เท่านั้น

รายละเอียดและเงื่อนไขมีดังนี้

1. ลูกค้าต้องเก็บใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการรับรางวัล หากไม่มีจะทำการตัดสิทธิ์ทันที และมอบรางวัลให้ผู้ที่มียอดซื้อสะสมลำดับถัดไปแทน
2. เซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจะเป็นผู้คัดสรรผู้ชนะทั้งสองคนจากระบบ และประกาศรายชื่อในวันที่ 20 มิ.ย. 2561 ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ ทุกสาขา และซุปเปอร์คุ้ม สาขาที่ร่วมรายการ และทาง www.facebook.com/TopsThailand/
3. หากผู้ชนะไม่ติดต่อกลับภายใน 7 วันเพื่อรับของรางวัล ทางบริษัทจะทำการตัดสิทธิ์ทันที
4. ผู้ชนะไม่สามารถเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีประวัติการซื้อผ่านเดอะวันการ์ดเท่านั้น
8. แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ใช้เดินทางระหว่างวันที่ 27-30 ก.ค. 2561
9. ยอดซื้อสะสมคำนวณมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว