กิจกรรมในรอบเดือน

การตรวจสอบคุณภาพและค่าสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ นมของ FrieslandCampina

การตรวจสอบคุณภาพและค่าสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์นมของ FrieslandCampina

บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) มีความมุ่งมั่นที่จะมอบนมที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี การตรวจสอบสารปนเปื้อนในน้ำนมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เรามีกระบวนการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ

โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐพัฒนาเกษตรกรโคนมไทย

โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐพัฒนาเกษตรกรโคนมไทยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นมโคแท้จากไทย จะดังไกลระดับโลก โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐพัฒนาเกษตรกรโคนมไทย ถูกจัดทำขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อคุณภาพน้ำนมดิบที่ดีขึ้น ปริมาณนมโคที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรโคนมมีรายได้เพิ่มขึ้น

Thumbnail โฟร์โมสต์จิตอาสาร่วมแจกนม ณ ท้องสนามหลวง

โฟร์โมสต์จิตอาสาร่วมแจกนม ณ ท้องสนามหลวง

ชาวโฟร์โมสต์จิตอาสาร่วมแจกนมให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

Thumbnail ประเมิน GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบปี 2559

ตรวจประเมิน GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบปี 2559 เพื่อรักษาคุณภาพและมาตราฐานน้ำนมดิบ

ทีมงาน บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ทำการตรวจประเมิน GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่จัดส่งน้ำนมดิบให้แก่ทางบริษัทฯ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน

Thumbnail โฟร์โมสต์ ถ่ายทอดความรู้เพิ่มคุณภาพน้ำนม

โฟร์โมสต์สานต่อรอยเท้าพ่อ สนับสนุน "เกษตรกรโคนมไทย" ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำนมและสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

โฟร์โมสต์ร่วมเชิดชูและสืบสานการพัฒนาอาชีพ “เกษตรกรโคนม” หนึ่งในอาชีพที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานให้ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลงมือสานต่อ

Thumbnail อาชีพพระราชทาน เกษตรกรโคนม

จาก "ศูนย์" สู่ "แสน" ด้วยอาชีพพระราชทานที่เรียกว่า ‘เกษตรกรโคนม’

คุณสุภาพร ป๊องตัง ผันชีวิตสู่ความสำเร็จด้วยอาชีพพระราชทาน "เกษตกรโคนม" จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาโคนมและคุณภาพน้ำนมโคแท้ของโฟร์โมสต์ หนึ่งในความภาคภูมิใจของเรา

Thumbnail อบรมเกษตรกรโคนม บริษัท เกรทมิลค์ จำกัด

โฟร์โมต์อบรมเกษตรกรโคนม บริษัท เกรทมิลค์ จำกัด

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทีมงาน DDP ได้ร่วมกับคุณณัฐชานันท์ ศิริวรรณางกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท เกรทมิลค์ จำกัด จัดอบรมเกษตรกรโคนมในหัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบตามมาตรฐานการรับซื้อใหม่"

Thumbnail Partner Meeting ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

Partner Meeting ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ทางบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน MCC Partner Meeting เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนม

Thumbnail โฟร์โมสต์อบรมเกษตรกรพัฒนาฟาร์มโคนมมาตรฐาน

โฟร์โมสต์อบรมเกษตรกรพัฒนาฟาร์มโคนมมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2559 Mr.Sybren Attema, Regional Manager Dairy Development Program พร้อมด้วยทีมงาน DDP ประเทศไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมฟาร์มในโครงการฟาร์มมาตรฐาน ณ บริษัท เกรทมิลค์ จำกัด, บริษัท เทียนขำแดรี่คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด และสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด

Thumbnail โฟร์โมสต์ร่วมงานโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2559

โฟร์โมสต์ร่วมงานโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2559

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2559

Thumbnail Regional DDP Manager เยี่ยมชมโคนมไทย

Regional DDP Manager เยี่ยมชมโคนมไทย

เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2559 คุณ Atze Schaap ตำแหน่ง Regional DDP Manager ประจำประเทศจีน ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย โดยวันที่ 25 มกราคม 2559 ได้เดินได้เยี่ยมชมการเลี้ยงโคนมและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

Thumbnail โฟร์โมสต์ธนาคารนม ปี2

"โฟร์โมสต์ธนาคารนม ปี2" มอบนมพร้อมกับอุปกรณ์กีฬาให้กับ 50 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคอีสาน

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ มอบนม และอุปกรณ์กีฬาในโครงการโฟร์โมสต์ธนาคารนมปี 2 ให้กับ 50 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท

Thumbnail Farmers to Farmers เกษตรกรพบเกษตรกร

Farmers to Farmers เกษตรกรพบเกษตรกร

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ส่งตรงความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสู่เกษตรกรไทย โดยมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพของเกษตรกรฟาร์มโคนมไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก