กิจกรรมและข่าวสาร

กิจกรรมในโครงการ DDP

การตรวจสอบคุณภาพและค่าสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ นมของ FrieslandCampina

การตรวจสอบคุณภาพและค่าสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์นมของ FrieslandCampina

บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) มีความมุ่งมั่นที่จะมอบนมที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี การตรวจสอบสารปนเปื้อนในน้ำนมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เรามีกระบวนการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ

โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐพัฒนาเกษตรกรโคนมไทย

โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐพัฒนาเกษตรกรโคนมไทยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นมโคแท้จากไทย จะดังไกลระดับโลก โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐพัฒนาเกษตรกรโคนมไทย ถูกจัดทำขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อคุณภาพน้ำนมดิบที่ดีขึ้น ปริมาณนมโคที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรโคนมมีรายได้เพิ่มขึ้น