กิจกรรมและข่าวสาร

กิจกรรมในโครงการ DDP

Thumbnail โฟร์โมสต์จิตอาสาร่วมแจกนม ณ ท้องสนามหลวง

โฟร์โมสต์จิตอาสาร่วมแจกนม ณ ท้องสนามหลวง

ชาวโฟร์โมสต์จิตอาสาร่วมแจกนมให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

Thumbnail ประเมิน GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบปี 2559

ตรวจประเมิน GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบปี 2559 เพื่อรักษาคุณภาพและมาตราฐานน้ำนมดิบ

ทีมงาน บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ทำการตรวจประเมิน GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่จัดส่งน้ำนมดิบให้แก่ทางบริษัทฯ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน