โฟร์โมสต์อบรมเกษตรกรพัฒนาฟาร์มโคนมมาตรฐาน

          เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2559 Mr.Sybren Attema, Regional Manager Dairy Development Program พร้อมด้วยทีมงาน Dairy Development Program (DDP) ประเทศไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมฟาร์มในโครงการฟาร์มมาตรฐาน ณ บริษัท เกรทมิลค์ จำกัด, บริษัท เทียนขำแดรี่คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด และสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานฟาร์มในโครงการฟาร์มมาตรฐาน นอกจากนี้ยังได้มีการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ฟาร์ม เข้าฟังกันอย่างพร้อมเพรียง