โฟร์โมสต์สานต่อรอยเท้าพ่อ สนับสนุน "เกษตรกรโคนมไทย" ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำนมและสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่าผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์นมโคแท้ 100% โฟร์โมสต์ ที่เคียงคู่ครอบครัวไทยมาเป็นเวลากว่า 60ปี  ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการพัฒนาอาชีพฟาร์มโคนมไทยและพัฒนาคุณภาพน้ำนมกับสหกรณ์โคนมที่ร่วมงานกับโฟร์โมสต์มาอย่างยาวนาน  บางแห่งก็เกือบ 30 ปี เพราะการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบจะเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายคือบริษัทก็ได้น้ำนมดิบคุณภาพดีเพื่อผู้บริโภค ส่วนเกษตรกรโคนมชาวไทยก็มีรายได้มากขึ้นเพราะน้ำนมดิบคุณภาพจะมีราคาซื้อสูงกว่าน้ำนมโคธรรมดาทั่วไป พร้อมกันนี้โฟร์โมสต์ยังเป็นบริษัทที่รับซื้อน้ำนมโคแท้จากเกษตรกรเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์มากที่สุด ถึงปีละไม่น้อยกว่า 137 ล้านลิตร  โดยได้ดำเนินภายใต้โครงการว่า  ‘DDP’ เพื่อการพัฒนาโคนมและคุณภาพน้ำนม  ได้รับความร่วมมือ จากเกษตรกรโคนมมืออาชีพ จากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ได้รับการคัดสรรว่าเปี่ยมประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการทำฟาร์มโคนม มาช่วยถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆสู่เกษตรกรโคนมชาวไทย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำนมโคแท้ 100% ของไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับระดับสากล  โดยใช้หลักการ 7diamonds ไม่ว่าจะเป็นอาหารและน้ำ (อาหารคุณภาพดีพร้อมอาหารเสริม), การเลี้ยงลูกโค (เพื่อให้เป็นแม่โคนมที่ดีในอนาคต), การรีดนมและสุขลักษณะ (ความสะอาดและการฆ่าเชื้อ),การบำรุงรักษาเครื่องรีดนม (เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด) ,การดูแลกีบ(ซึ่งมีผลต่ออารมณ์และการให้นมของวัว),การออกแบบโรงเรือน (จัดสัดส่วนให้เหมาะสม), การบันทึกข้อมูล (บันทึกข้อมูลสม่ำเสมอเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับปรุงในอนาคต)

โครงการนี้ได้จัดตั้งแต่ปี 2556 และดำเนินการ มาอย่างมาต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน โดยมีเกษตรกรโคนมชาวไทย ได้รับการอบรมทั้งหมดกว่า 7,000  คน ซึ่งผลการอบรมก็เป็นที่น่าพอใจ แก่เกษตรกรโคนม ที่เข้ารับการอบรมอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านการพัฒนา ปริมาณน้ำนมโคแท้คุณภาพให้สูงขึ้น กว่า 20%, ลดระยะเวลาที่ใช้ในการรีดนม, ลดปริมาณจุลินทรีย์และปริมาณโซมาติกเซลล์ ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพน้ำนมโคได้อย่างมีประสิทธิผลและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย

นี่คือส่วนหนึ่งของสหกรณ์โคนมที่ร่วมงานกับโฟร์โมสต์มายาวนานกว่า 10-30 ปี หลังจากที่ได้เข้าโครงการก็ได้รับผลที่น่าพอใจ อย่างต่อเนื่องทุกๆปี น้ำนมดิบคุณภาพดีขึ้น ปริมาณน้ำนมดิบมากขึ้น สร้างรายได้ให้ กับเกษตรกรมากขึ้น เช่นสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก; บริษัทรับซื้อน้ำนมดิบมากที่สุด ในกลุ่มสหกรณ์นี้,  กลุ่มสหกรณ์โคนมไทยมิลค์; ที่บริษัทได้เข้าไปช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบให้มากขึ้นกว่าเดิมกว่า 10 เท่า, สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น; ที่บริษัทให้เงินกู้ตั้งแต่การก่อตั้งสหกรณ์, บริษัท เทียนขำแดรี่คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด; ที่พัฒนาน้ำนมดิบ ให้มีคุณภาพ อย่างเห็นได้ชัด กว่า80% และสหกรณ์คุณภาพ อีกมากมาย อาทิเช่น สหกรณ์โคนมสอยดาว,  กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมดำเนินสะดวก, บริษัท เกรทมิลค์ จำกัด และ สหกรณ์โคนมพิมาย โดยหัวหน้าทีมของ กลุ่มสหกรณ์โคนมสอยดาว เคยกล่าวไว้ว่า “ทีมโฟร์โมสต์เหมือนญาติสนิทของพวกเรา ที่คอยให้คำปรึกษา อาจารย์มีความมุ่งมั่นทุ่มเท ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการผลิตนมโคแท้ 100%ที่ได้ คุณภาพ และสุดท้ายขอขอบคุณโฟร์โมสต์ที่รับซื้อน้ำนมดิบทุกหยดของเกษตรกรมาตลอดและยกระดับอาชีพเกษตรกรโคนมของพวกเราให้ดีและยั่งยืนยิ่งขึ้น”

นอกจากการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบร่วมกับเกษตรกรแล้ว  บริษัท ยังได้เน้นเรื่องการควบคุมคุณภาพใน ทุกขั้นตอนการผลิตนมโคแท้ 100% ในโรงงานเรา เพื่อเก็บคุณค่าอาหารในน้ำนมดิบให้คงอยู่ให้มากที่สุด  ด้วยมาตรฐานการผลิตของเนเธอร์แลนด์  เพื่อให้มั่นใจว่าครอบครัวไทยได้บริโภคน้ำนมโคแท้100% ที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เป็นการยกระดับการผลิตและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน