"โฟร์โมสต์ธนาคารนม ปี2" มอบนมพร้อมกับอุปกรณ์กีฬาให้กับ 50 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคอีสาน

          บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ มอบนม และอุปกรณ์กีฬาในโครงการโฟร์โมสต์ธนาคารนมปี 2 ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท พร้อมปรับปรุงสนามบาสเกตบอลให้กับโรงเรียนอำนาจเจริญ โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อสังคมของโฟร์โมสต์ในการรณรงค์ให้เยาวชนไทยได้ดื่มนมเป็นประจำทุกวัน และออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างน้อยวันละ  1 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะขาดสารอาหาร เสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายภายใต้แคมเปญ ‘ดื่ม ขยับ รับสุขภาพดี - Drink, Move, Be Strong’

          จากนโยบายที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายกลางแจ้งและดื่มนมเป็นประจำ ‘โฟร์โมสต์’ จึงได้ดำเนินโครงการธนาคารนมขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อมอบนม และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 50 โรงเรียน และยังได้ให้การสนับสนุนในการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล กับโรงเรียนอำนาจเจริญ ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยในวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นางสาวพิมจันทร์ วิมุกตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ได้เดินทางมาทำพิธีส่งมอบโครงการธนาคารนม ปี 2 และสนามบาสเกตบอล ที่โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

          นางสาวพิมจันทร์ วิมุกตานนท์ เผยถึงที่มีของโครงการว่า “สังคมจะเข้มแข็งได้ เยาวชนไทยต้องแข็งแรง โครงการนี้เป็นความตั้งใจของโฟร์โมสต์ที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ผ่านการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายกลางแจ้งด้วยความสนุกสนานอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน โดยโฟร์โมสต์เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเราก็มีแผนการที่จะมีโครงการนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี และขยายพื้นที่ของโรงเรียนที่ครอบคลุมต่อไปในอนาคต นอกจากการจัดหานมยูเอชที อุปกรณ์กีฬา และสถานที่ออกกำลังกายให้กับเด็กๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว วันนี้โฟร์โมสต์ยังได้นำนักบาสเกตบอลทีมชาติไทย และน้องๆ จูเนียร์ เอ็นบีเอ ประเทศไทย มาสร้างความสนุกสนาน และเปิดอบรมบาสเกตบอลให้กับเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญอีกด้วย”

          พร้อมกันนี้ โฟร์โมสต์ยังได้นำต้นแบบเยาวชนนักบาสรุ่นจิ๋ว จูเนียร์เอ็นบีเอ ออลสตาร์ ประเทศไทย และฝาแฝดนักบาสเกตบอลชายทีมชาติไทย เปิดอบรมบาสเกตบอล โดย ดรัญพงศ์ และ ดรงค์พันธ์ อภิรมย์วิไลชัย ฝาแฝดนักบาสเกตบอลทีมชาติไทย ได้เล่าถึงประสบการณ์การเปิดบาสเกตบอลคลินิกร่วมกับเหล่าจูเนียร์เอ็นบีเอ ออลสตาร์ ประเทศไทย ว่า “เป็นครั้งแรกที่ได้มาเปิดอบรมบาสเกตบอลที่จังหวัดอำนาจเจริญ เด็กๆ ที่นี่มีความกระตือรือร้น และมีศักยภาพสูงมาก แต่ยังต้องเพิ่มเติมความรู้ด้านโภชนาการ และรับประทานอาหารที่มีคุณค่า เพื่อช่วยให้ตัวสูงขึ้น สามารถแข่งกับคนอื่นๆ ได้”

          แคมเปญ ‘Drink, Move, Be Strong – ดื่ม ขยับ รับสุขภาพดี’ เกิดมาจาผลวิจัยโครงการสำรวจภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในภูมิภาคอาเชียน หรือ SEANUTS (South East  Asia Nutrition Survey)  พบว่าเด็กไทยเผชิญปัญหาทุพโภชนาการ  ได้รับสารอาหารไม่ถูกสัดส่วน และไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต นอกจากนี้เด็กไทยในเมืองใหญ่ยังประสบภาวะน้ำหนักเกินและขาดวิตามินดี ในขณะที่เด็กชนบทเผชิญปัญหาขาดสารอาหาร บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้ริเริ่มแคมเปญนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก ด้วยการสนับสนุนให้เยาวชนดื่มนมอย่างน้อยวันละ 1 แก้ว และออกกำลังกายเป็นเวลา 1 ชั่วโมงต่อวัน

          ซึ่งเราก็มีแผนการที่จะมีโครงการนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี และขยายพื้นที่ของโรงเรียนที่ครอบคลุมต่อไปในอนาคต นอกจากการจัดหานมกล่อง โฟร์โมสต์ยูเอชที อุปกรณ์กีฬา และสถานที่ออกกำลังกายให้กับเด็กๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว 

พบกับข้อมูลฝ่ายพัฒนาโคมนมและคุณภาพนม http://foremostforlife.com/csr/ddp