โฟร์โมสต์จิตอาสาร่วมแจกนม ณ ท้องสนามหลวง

ชาวโฟร์โมสต์จิตอาสา ร่วมแจกนมให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา