โฟร์โมต์อบรมเกษตรกรโคนม บริษัท เกรทมิลค์ จำกัด

          เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทีมงาน Dairy Development Program ได้ร่วมกับคุณณัฐชานันท์ ศิริวรรณางกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท เกรทมิลค์ จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าจัดส่งน้ำนมดิบให้แก่บริษัทฯ จัดอบรมเกษตรกรโคนมในหัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบตามมาตรฐานการรับซื้อใหม่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงมาตรฐานการรับซื้อน้ำนมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ พ.ศ.2559 และการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพื่อให้ได้น้ำนมดิบคุณภาพ โดยมีวิทยากรได้แก่ คุณปกรณ์ วัฒโนดร, คุณสมสวัสดิ์ ตันตระกูล และ สพ.ญ.ภัคธิมา ชาติภรต ที่ปรึกษาด้านโคนมของบริษัทฯ ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีเกษตรกรโคนมเข้าฟังกว่า 400 คน ​และนอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมจากบริษัทต่างๆ เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง