การตรวจสอบคุณภาพและค่าสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์นมของ FrieslandCampina

topic_aflatoxin

บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า(ประเทศไทย) มีความมุ่งมั่นที่จะมอบนมที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค
มาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี เรามีกระบวนการตรวจสอบสารปนเปื้อนในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ

img_aflatoxin_01
ตรวจสอบคุณภาพและตรวจวัดค่าสารปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในน้ำนมดิบ

ที่ได้รับมาจากสหกรณ์โคนมหากพบว่ามีค่าสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานทางเราจะปฏิเสธน้ำนมดิบล็อตนั้น
และทำการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน้ำนมดิบร่วมกันกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

img_aflatoxin_02
กระบวนการผลิตในโรงงานของฟรีสแลนด์คัมพิน่าเป็นกระบวนการผลิตระบบปิด

ที่ได้มาตรฐานระดับสากล เช่น HACCP, ISO22000, FSSC22000, CODEX และ
FOQUS (Food safety & Quality) มั่นใจได้ว่าปราศจากสารปนเปื้อนในทุกๆ< ขั้นตอนการผลิต

img_aflatoxin_03
ตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งในผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการผลิตแล้ว

ซึ่งขั้นตอนนี้จะทำโดยห้องปฏิบัติการภายนอกที่ได้รับการรับรองระบบการตรวจวิเคราะห์
โดยเราตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่านม UHT ทุกกล่องปลอดภัยได้มาตรฐาน

topic_aflatoxin_02
img_aflatoxin_04

อะฟลาทอกซิน(เอ็มวัน) เป็นเชื้อราที่อยู่ในแหล่ง อาหารทั่วไป สามารถพบได้ในถั่วแห้ง ธัญพืช และ เมล็ดพืชน้ำมันต่างๆ เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มะพร้าว สมุนไพร และเครื่องเทศต่างๆ ที่เก็บรักษา ไว้ในภาชนะ หรือสภาพแวดล้อมที่ชื้น จึงมีโอกาสที่ จะพบได้ทั้งอาหารคน และอาหารสัตว์ สัตว์ที่ได้บริโภค อาหารที่ปนเปื้อน จะให้ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่มี ความปนเปื้อนได้

img_aflatoxin_05
img_aflatoxin_06
img_aflatoxin_07